CenSkills

Hội thảo Giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Ngày 12/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục kỹ năng sống trong trường học. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; đại diện lãnh đạo, phụ trách các phòng liên quan thuộc các Sở GDĐT cùng các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, tổ chức trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Nguyễn Thị Nhung cho biết: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em mầm non, học sinh được đặc biệt coi trọng, cùng với các lĩnh vực giáo dục khác trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo, phát triển toàn diện con người. Đây cũng là một trong những nội dung của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo hiện nay.

Quang cảnh hội thảo

Theo Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Nhung, qua thực tế khảo sát, kiểm tra tại nhiều địa phương, nhiều nhà trường đã triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Tuy nhiên, chương trình, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp học ở các trường, các địa phương chưa đồng bộ, thống nhất cùng với đó là hệ thống tài liệu. Lực lượng giáo viên giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống chưa được đào tạo bài bản, chủ yếu được tập huấn qua những khóa bồi dưỡng ngắn hạn, thiếu tính toàn diện, chuyên sâu và hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản chỉ đạo ban hành đã lâu, nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, chính vì vậy các địa phương, nhiều nhà trường cần có một văn bản mới hướng dẫn công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, học sinh để hoạt động này đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả.

Từ thực trạng trên, hội thảo “Giáo dục kỹ năng sống trong trường học” được tổ chức để xác định các hạn chế, bất cập trong giáo dục kỹ năng sống hiện nay. Từ đó tiếp tục đưa ra các giải pháp đồng bộ, nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, cha mẹ học sinh và học sinh trong tổ chức giáo dục kỹ năng sống và hoàn thiện thêm các quy định triển khai trong các nhà trường.

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho hay: Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã dần đi vào nền nếp, giúp học sinh hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống. Mặc dù đạt được nhiều kết quả nhất định nhưng trong quá trình thực hiện, giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý, đội ngũ giáo viên, sự phối hợp với phụ huynh, gia đình…

Chia sẻ trong việc quản lý các trung tâm giáo dục kỹ năng sống tại địa phương, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng Đỗ Thị Hoà nhận định: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng và quá trình giáo dục kỹ năng sống ảnh hưởng đến quá trình hình thành, phát triển nhân cách của mỗi học sinh. Tuy nhiên, để quản lý các trung tâm giáo dục kỹ năng sống tại địa phương, ngoài việc đặt ra nhiều tiêu chí khi cấp phép hoạt động thì Sở GDĐT Hải Phòng còn thực hiện nghiêm túc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các trung tâm thông qua các đợt kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến giáo dục kỹ năng sống trong trường học như chương trình, đội ngũ, thực trạng, quản lý hoạt động của các trung tâm… Những ý kiến góp ý được Bộ GDĐT lắng nghe, ghi nhận và hướng đến hoàn thiện các quy định, hướng dẫn triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trong thời gian sắp tới.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện