CenSkills

Thầy Lê Văn Long

  • Manager Trí Dũng MMA Đà Nẵng
  • HLV môn võ Tán Thủ, MMA, Kick Boxing, Muay Thái
  • Kiện tướng Quốc Gia
  • Ths - giảng viên Đại học Duy Tân